Rienk Sybrandy

Rienk Sybrandy (Ermelo, 1939) studeerde van 1957 – 1966 geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en de Stichting Klinisch Hoger Onderwijs in Rotterdam. Na de militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marine volgde hij de opleiding tot chirurg en was werkzaam tot 2001


De liefde voor het werk van Marten Toonder stamt uit het begin van de jaren ‘50, met de dagbladstrips over Heer Bommel en Tom Poes, zoals die gebundeld verschenen in oblong boekjes.

In de loop van de jaren vormde zich een bescheiden verzameling met knipsels, artikelen, tijdschriften en boeken. Hieruit kon later geput worden voor het houden van lezingen en het schrijven van stukken over de Bommelsaga van Marten Toonder.